Thông tin truyện

Cuộc Sống Bình Thản Hoàn Mỹ Sau Khi Trùng Sinh

Tác giả:

Trạng thái:

updating

Cuộc Sống Bình Thản Hoàn Mỹ Sau Khi Trùng Sinh

Convert: Kirio_2709
Edit: SwanBeauty

 

Giới thiệu:

"Truyện này là một câu chuyện trùng sinh ấm áp, nam chính và nữ chính đã gặp nhau vô cùng sớm, Lúc gặp nhau thì nữ chính mới chỉ 6 tuổi. Đến khi 2 người yêu nhau thi 8 tuổi. Nam chính hơn nữ chính 4 tuổi,.....

Tình yêu đến có hơi bị sớm nhưng rất tuần tự. Hai người đến tuổi mới ăn trái cấm nha!,....."

Danh sách chương

Bình luận truyện