Tác giả Canh Tân

Ác Hán

Xuyên qua , sống lại ...Lại thành đứa con của Đổng Trác. Bất quá nhớ rõ trong Tam Quốc Đổng Trác làm gì có con? Đây là chuyện gì?Ấn tượng ...
Hãn Thích

- Canh Tân: người Hà Nam - Trịnh Châu.- Biệt hiệu: Vạn người mê- Các tác phẩm của ông đã được nhóm Nghĩa Hiệp dịch: Tào Tặc, ...
Hình Đồ

Thể Loại: Xuyên Không, Lịch Sử Quân Sự, Cổ Đại- Nhân vật chính là Lưu Sơn Quân, kiếp trước từng là một chuyên gia dinh dưỡng, cuộc sống luôn có ...