Tác giả Hồ Điệp Lam

Toàn Chức Cao Thủ

“Toàn chức cao thủ là bộ truyện tranh” về game kinh điển của  tác giả Hồ Điệp Lam. Đến nay, tác phẩm được đã được chuyển thể thành bộ phim ...