Tác giả Nguyễn Nhật Ánh

Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh

Những câu truyện ngôn tình của Nguyễn Nhật Ánh chưa bao giờ thôi khiến con người ta nhung nhớ day dứt ...