Tác giả Thần Đông

Thế Giới Hoàn Mỹ

Thần Đông vốn nổi tiếng là một tay viết chắc tay với nội dung câu chuyện độc đáo, mới lạ. Cách dẫn truyện của Thần Đông cũng là một điểm ...