Tác giả Trần Nguyễn Quỳnh Hoa

Vết Cắn Ngọt Ngào

Thật lâu trước đây xảy ra cuộc chiến giữa huyết tộc và loài người nổ ra. Huyết tộc vẫn kẻ chiến thắng và con người trở thành những kẻ thua ...