Truyện Linh Dị

Con Gái Của Tử Thần

Tựa: Con gái của tử thần [Descendant of the Death]Thể loại: Ngược, 1x1, Siêu nhiên, Thảm sát, HE, Nữ cường, Bi kịchDisclaimer: Các nhân vật và tình tiết trong truyện hoàn toàn là hư cấu. Và ...